Szkoła Podstawowa Specjalna 38 w Zabrzu

Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majd...

Szkoła Podstawowa w Gałczewie

Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie

XI Liceum Ogólnokszałcącym im. Mikołaja Reja w...

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

Szkoła Podstawowa im. Gen . J.H. Dąbrowskiego...

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskic...

XI Liceum Ogólnokszałcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie

GALERIA ZDJĘĆ

Sprawozdanie

W XI Liceum Ogólnokszałcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu „Irlandia w szkole” zrealizowaliśmy następujące działania:

25.IX.2018 uczniowie klas 2C, 2G i 3B wzięli udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Seamusa Heaneya zorganizowanym przez Fundację Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. Uczennica kl. 2C otrzymała wyróżnienie za recytację wiersza Night Drive

2.X.2018 zorganizowaliśmy szkolne eliminacje do Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej, w których udział wzięli uczniowie klas 1B, 2A, 2C, 2D, 2F, 2G i 3B.

24.X.2018 uczniowie kl. 1B wybrali się na wieczór z irlandzką literaturą grozy zorganizowany przez Instytut Anglistyki UW oraz Ambasadę Irlandii w Pałacu pod Blachą, gdzie pani dr Sorcha Ni Fhlainn z Uniwersytetu w Manchester wygłosiła wykład Cinematic Afterlife of Bram Stoker’s Dracula

26.X.2018 w finale II edycji warszawskiej Konkursu Poezji i Piosenki Irlandzkiej zwyciężyła uczennica kl. 3B, która przepięknie zinterpretowała wiersz Eavan Boland The Pomegranate, zaś uczennica kl. 2G otrzymała III miejsce za przejmującą recytację wiersza Birthday Thoughts Anthony’ego Cronina

18.XII.2018 z wizytą do naszej szkoły wybrała się Pani Ambasador Emer O’Connell. W spotkaniu w świątecznej atmosferze uczestniczyły kl. 1B i 2C.

31.01.2019 uczennice klas 3B 1B uczestniczyły w Wieczorze poetycko-muzycznym zorganizowanym przez Ambasadę Irlandii z okazji Dnia św. Brygidy w Pałacu Tyszkiewiczów: dziewczęta recytowały wiersze własnego autorstwa o św. Brygidzie. Wiersze te zamieszczone są na stronie prezentującej twórczość rejacką: Link

20.III.2019 uczniowie klas 2C i 1B wystąpili w przedstawieniu: The Importance of Being Earnest Oscara Wilde’a Link

20.III.2019 uczennica kl. 1B wygłosiła w szkole prezentację Irish Civil War

20.III.2019 uczniowie kl. 1A wygrali w szkolnym konkursie wiedzy o Irlandii Irish Quiz, przy czym multimedialną część konkursu przygotowały uczennice kl. 2F.

5.IV.2019 uczennica kl. 2C wygłosiła prezentację o życiu i twórczości Oscara Wilde’a

dr Paul McNamara, From the Irish Free State to the Danzig Freie Stadt: the League of nations career of Irish diplomat Sean Lester, dr hab. Wawrzyniec Konarski, From Uniformity towards Plurality. Historical Images of the Irish Nation. oraz dr hab. Barry Keane, The Images of Ireland on the Polish Stage in the 20th Century

3.VI.2019 i 4.VI.2019 zorganizowaliśmy tradycyjnie Poranek z poezją irlandzką, czyli wspólne czytanie wierszy W.B. Yeatsa w kl. 1B i 2C.

Anna Antoniak i Jacek Konik