Szkoła Podstawowa Specjalna 38 w Zabrzu

Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majd...

Szkoła Podstawowa w Gałczewie

Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie

XI Liceum Ogólnokszałcącym im. Mikołaja Reja w...

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

Szkoła Podstawowa im. Gen . J.H. Dąbrowskiego...

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskic...

Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie

GALERIA ZDJĘĆ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU:

„Irlandia w szkole”

Projekt realizowany był w klasach I-VIII SP oraz III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Jego głównym celem było rozbudzanie wśród uczniów ciekawości świata, poszerzanie ich wiedzy dotyczącej Irlandii.

Cele szczegółowe obejmowały: poznawanie nowych pojęć oraz złożoności i bogactwa świata, poszukiwanie wiedzy o świecie oraz poznawanie Irlandii z bliska dzięki spotkaniom ze specjalistami.

W pracy z uczniem podstawową formą działalności było zdobywanie wiedzy poprzez oglądanie filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi, branie udziału w konkursach szkolnych oraz czytanie artykułów.

SPOTKANIA Z PREZES FUNDACJI KULTURY IRLANDZKIEJ

Pani Justyna Mazurek-Schramm kilkukrotnie odwiedziła naszą szkołę. Spotkania odbyły się z uczniami klas I, II, III, IV, V, VII i III gimnazjum.

Podczas spotkań dzieci poznały między innymi:

ZAJĘCIA O IRLANDII W KLASIE VI

Uczniowie klasy VI również mieli okazję poznać bliżej Zieloną Wyspę. Oprócz pięknych zdjęć miejsc znajdujących się na światowej liście dziedzictwa UNESCO, uczniowie poznali również alfabet języka irlandzkiego oraz próbowali wymawiać wyrazy w tym języku.

KONWERSACJE INTERNETOWE Z RODOWITYM IRLANDCZYKIEM

Uczniowie klasy VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach za pomocą aplikacji ,,Skype’’. Ich nauczycielem był rodowity Irlandczyk. Lekcja dotyczyła podstawowych zagadnień dotyczących Irlandii. Ponadto, uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz lepiej poznać kolejną już odmianę języka angielskiego.

DZIEŃ ŚW. PATRYKA

W ramach dnia św. Patryka w szkole zostały zorganizowane dwa konkursy. Uczniowie klas I-IV mieli za zadanie wykonać czapkę irlandzką o określonych wcześniej rozmiarach.

Uczniowie klas V-VII wzięli udział w konkursie wiedzy na temat Irlandii. Pytania konkursowe dotyczyły zagadnień, które omawiane były podczas zajęć.

Nagrody sponsorowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie oraz Fundacja Kultury Irlandzkiej.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Uczniowie klasy VI i VII brali udział w zajęciach dodatkowych, gdzie poznawali irlandzką muzykę popularną, wokalistów, aktorów oraz pisarzy. Śpiewali piosenki i tłumaczyli je.

Uczniowie klas VIII i III gimnazjum dodatkowo poznawali Irlandię, pracując z podręcznikiem autorstwa Romana Ociepy ,,Let’s visit Ireland’’.

WNIOSKI

Dzięki projektowi uczniowie poznali bliżej kraj, któremu autorzy podręczników do nauki języka angielskiego poświęcają zazwyczaj niewiele uwagi.

Wszystkie zajęcia prowadzone były w ciekawy sposób. Wykorzystano wiele środków dydaktycznych takich jak komputer, Internet, filmy, ubrania i sprzęty sportowe.

Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że chętnie wzięliby udział w tego typu lekcjach w przyszłości.

Joanna Bakalarek – nauczyciel j. angielskiego

17 czerwca 2019 r.