RAPORTY - SZKOLNE DOKONANIA

W tym miejscu znajdują się raporty szkół biorących udział w projekcie, dzielcie się z nami waszymi dokonaniami, przesyłajcie zdjęcia, raporty z realizacji projektów, prezentacje.