Kalendarium 2013 rok

Irlandia w szkole - projekt całoroczny - 2013 rok

 

IRLANDIA W SZKOLE 2013

Fundacja realizuje od 7 stycznia 2013 roku projekt „Irlandia w szkole” jest to projekt edukacyjny, który ma za zadanie przybliżyć uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich a także przedszkoli najważniejsze zagadnienia związane z Irlandię.

Fundacja od wielu lat aktywnie popularyzuje wiedze o Irlandii wśród uczniów wszystkich poziomów edukacji. W poprzednich latach prowadzone były zajęcia, prezentacje i warsztaty dedykowane Irlandii.

Projekt „Irlandia w szkole” zapewnia nauczycielom materiały pozwalające na samodzielne przygotowanie lekcji o Irlandii.

 

 

Projekt „Irlandia w szkole” był realizowany wielopłaszczyznowo na bazie:

- zajęć prowadzonych w zainteresowanych szkołach, czasie zajęć przedstawiciele Fundacji samodzielnie prowadzili prezentację o Irlandii i jednocześnie zapoznawali grono pedagogiczne i uczniów z możliwością pogłębiania wiedzy poprzez udział w projekcie. Ten element cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przedstawiciele Fundacji w okresie jesiennym odwiedzili kilkanaście szkół w województwie wielkopolskim.  

- dostarczania do zainteresowanych szkół pakietów edukacyjnych, w skład których wchodzą:

* prezentacja o Irlandii w Power Point podzielona na kilka sekcji tematycznych (historia, literatura, taniec, muzyka, sport) 

* karty pracy dla uczniów sprawdzające ich wiedzę kompatybilne z prezentacją, karty przygotowane zostały w taki sposób by mogły być wykorzystywane w czasie lekcji: języka polskiego i angielskiego, WOS, historii i geografii

* karty pracy dla nauczycieli powyższych przedmiotów z propozycjami dodatkowych tematów do realizacji, które mogą pogłębić wiedze uczniów

* zestaw broszur informacyjnych o Irlandii

Szkoły zgłaszały się do projektu przez cały rok, przyjmowaliśmy z głoszenia nawet w grudniu 2013 roku wiedząc, że projekt dzięki wsparciu Banku Zachodniego WBK będzie mógł być kontynuowany w roku 2014

- zajęć prowadzonych w siedzibie Fundacji połączonych z zajęciami na temat działalności Konsulatu Irlandii

Szkoły, które przystąpiły do projektu realizowały je na lekcjach języka angielskiego, polskiego, historii, WOS i geografii. Uczniowie w ramach projektu przygotowywali przedstawienia, prezentacje, brali udział w realizowanych w szkołach konkursach recytatorskich. Poniżej zamieszczamy wybrane zdjęcia z realizacji projektu „Irlandia w szkole”.

Fundacja zebrała w grudniu informacje od kilkudziesięciu szkół uczestniczących w projekcie na temat ewentualnego zainteresowania w kontynuowaniu projektu. Większość szkół chce kontynuować projekt i poprosiła o wystawienie certyfikatów z końcem roku szkolnego 2014 tak by projekt mógł być realizowany w czasie Dni św. Patryka 2014. Wiemy również, że szkoły są bardzo zainteresowane braniem udziału w kolejnych prezentacjach, a także odwiedzaniem siedziby Fundacji.

Projekt „Irlandia w szkole” jest jednym z najważniejszych realizowanych przez Fundację. Biorąc udział w realizacji projektu, spotkaniach z uczniami zarówno w ich szkołach jak i w siedzibie Fundacji w Poznaniu, widzimy jakim zainteresowaniem cieszy się ta inicjatywa i jak chętni do poszerzania wiedzy są uczniowie biorący w nim udział.

Serdecznie dziękujemy Bankowi Zachodniemu WBK za możliwość realizacji projektu
i jego kontynuacji

 

O Fundacji  |  Statut  |  Aktualności  |  Kalendarium imprez  |  Linki irlandzkie  Fundacja poleca  |  Kontakt  |                               |  English version